Praktische info

Betaalmethoden
Gaarne de betaling na het consult binnen 14 dagen voldoen. Het bedrag kun je bij voorkeur via een betaalverzoek of per pin voldoen. Een factuur is ook mogelijk, maar dit is niet standaard. Je kunt dit aangeven.  

Vergoedingen
Het consult wordt helaas niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik heb hier bewust voor gekozen vanwege de administratieve lasten en plichten welke opgelegd worden door de zorgverzekeraars. Dit gaat ten koste van de behandeltijd. Daarnaast hebben de meeste zorgverzekeraars in 2021 de dekking van alternatieve geneeswijzen uit het aanvullend pakket geschrapt.

Annuleren afspraak
Kan je door omstandigheden niet op de gemaakte afspraak komen of wil je de afspraak annuleren? Je kunt kosteloos tot 24 uur van te voren de afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen of verzetten.

WKKGZ
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld. Ook Praktijk voor Natuurgeneeskunde Frank Bruinink voldoet aan deze eisen en is geregistreerd bij een onafhankelijke klachten- en geschilleninstantie, het NIBIG.

Privacyverklaring
Sinds 25 mei 2018 is de privacywetgeving vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Praktijk voor Natuurgeneeskunde Frank Bruinink gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Als je gebruik maakt van de diensten van Praktijk voor Natuurgeneeskunde Frank Bruinink dan zijn gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de mail of tijdens een consult. Onderstaand vind je de volledige privacyverklaring van Praktijk voor Natuurgeneeskunde Frank Bruinink.