Afspraak maken

Feedback
Ben je tevreden? Vertel het anderen!
Ben je ontevreden? Vertel het mij!
Heb je een klacht? Ik hoop natuurlijk dat ik met je in gesprek kan en je naar tevredenheid kan antwoorden vóórdat je een officiële klacht indient bij het NIBIG. Als dat om wat voor reden niet lukt dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris waarbij ik ben aangesloten. Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.